europanel-icon2

Euro Panel M.F prodhon panele sandwich në gjatësinë deri 12.30m, por vlen të theksohet që kompania sjell një avantazh, punon me masat e kërkuara nga klienti duke evituar firot në dëm të dyja paleve.

europanel-icon2

Firma realizon prodhimin dhe përpunimin e llojeve të ndryshme të llamarinave ku si bazë ka prodhimin e ulluqeve, tubave të shkarkimit dhe aksesorëve, pra gjithcka që i përket catisë dhe pallateve.